ยากวาวเครือแดง ตราพรีราน่า

คุณสมบัติสินค้า:

Share

หมวดหมู่ : สมุนไพรตำรับ

Share

 
ยาแคปซูลผสมกวาวเครือแดง ตราพรีราน่า
(COMPOUND BUTEA SUPERBA CAPSULE PRERANA BRAND) 

รหัสสินค้า : Bu-Bl10
ลักษณะยา : ตัวยาผงสีน้ำตาล บรรจุในแคปซูลใสไม่มีสี เบอร์ 0
ขนาดบรรจุ : 10 แคปซูล/กล่อง
ส่วนประกอบ : กวาวเครือแดง กระเทียม กำลังวัวเถลิง กำลังเสือโคร่ง        
สรรพคุณ : บำรุงร่างกายบุรุษ 

สรรพคุณตามองค์ความรู้แพทย์แผนไทย
•  แก้โลหิตตังพิการ คือ อาการหงุดหงิด ร้อนรุ่ม
•  ชูกำลัง บำรุงกำลัง
•  บำรุงกำหนัด สำหรับผู้ที่มีปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

วิธีใช้ : รับประทานวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 แคปซูล ก่อนอาหารเช้า            
ทะเบียนยาเลขที่ : G 686/54  ยาแผนโบราณ

ราคาขาย 240 บาท/กล่อง

อาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (ED)
 
หย่อนสมรรถภาพทางเพศ ไม่ใช่ไร้สมรรถภาพทางเพศ
คำว่าหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ( ED) ในปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้มากกว่าศัพท์เดิม ที่ใช้คำว่า ไร้สมรรถภาพทางเพศ ( Impotence) ด้วยเหตุผลหลายประการ และการหย่อนสมรรถภาพทางเพศเป็นเพียงอาการหนึ่งในหลายๆอาการของ การบกพร่องทางเพศ ( Sexual Dysfunction) ซึ่งได้แก่
•  อาการหลั่งเร็ว ( Premature Ejaculation)
•  อาการหลั่งช้า ( Delay Ejaculation)
•  อาการเฉื่อยชาทางเพศ ( Deficits in Desire)
•  การไม่ถึงจุดสุดยอด ( Orgasmic Disabilities)
•  อาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ( Erectile Dysfunction)

อาการของอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
อาการอย่างไรที่เข้าข่ายเป็นอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ( Erectile Dysfunction: ED) อาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศแบ่งตามระดับความรุนแรงของอาการ จากการศึกษาในชายสูงอายุในมลรัฐแมสซาชูเซตส์ ( Massachusetts Male Aging Study) ซึ่งศึกษาระบาดวิทยาของอาการนี้ไว้ดังนี้

•  หย่อนสมรรถภาพในระดับต่ำ : 
ผู้ป่วยสามารถมีอวัยวะเพศแข็งตัวพอดีสำหรับการมีเพศสัมพันธ์ได้เกือบทุกครั้ง
•  หย่อนสมรรถภาพระดับปานกลาง : 
ผู้ป่วยสามารถมีอวัยวะเพศแข็งตัวดีสำหรับการมีเพศสัมพันธ์ได้เป็นบางครั้ง
•  หย่อนสมรรถภาพระดับรุนแรง : 
ผู้ป่วยไม่สามารถมีอวัยวะเพศแข็งตัวดีพอสำหรับการมีเพศสัมพันธ์ได้เลย
ถ้าไม่รักษาจะมีปัญหา
อาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศเป็นอาการที่พบบ่อยและก่อให้เกิดปัญหาในชีวิตประจำวันในหลายด้าน ผู้ชายราว 30 ล้านคนในสหรัฐอเมริกามีอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ เมื่อคำนวณจากตัวเลขนี้จะพบว่าผู้ชายทั่วโลกเป็นอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ มากกว่า 100 ล้านคน ประมาณว่า 52% ของชายอายุ40-70 ปีมีอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศระดับใดระดับหนึ่ง ในหมู่คนเหล่านี้จำนวนมากมีปัญหาความเครียดที่กระทบกระเทือนต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว และอาจทำให้เกิดอาการซึมเศร้า สูญเสียความนับถือตัวเอง และมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของตนเอง ( Poor Self-Image)

สาเหตุของการเกิดอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
ส่วนใหญ่ของผู้ที่มีอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ เชื่อว่าเกิดจากการลดระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน การเสื่อมสังขารตามธรรมชาติ หรือสาเหตุทางจิตใจ ความจริงพบว่าอาการนี้ สัมพันธ์กับโรคบางโรค การบาดเจ็บ หรือจากการรักษาทั้งทางยาและ
การผ่าตัด

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ประกอบด้วยโรคต่างๆ จำนวนมาก ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไต เส้นเลือดในสมองตีบหรือแตก การบาดเจ็บที่ไขสันหลัง และ โรคมัลติเปิล สเคลอโรซิส ( Multiple Sclerosis) โรคเหล่านี้ทำให้เกิดความผิดปกติต่อหลอดเลือด เส้นประสาทของอวัยวะที่จะมีผลต่อการแข็งตัวของอวัยวะเพศ นอกจากนั้นยาหลายชนิดก็มีผลด้วยเช่นกัน การลดลงของการสร้างฮอร์โมนแอนโดรเจนก็อาจทำให้ความสนใจในทางเพศลดลง และ/หรือทำให้การแข็งตัวลดลงด้วย แม้ว่าสาเหตุดังกล่าวนี้อาจพบในผู้ป่วยจำนวนน้อย กระบวนการการบำบัดทางจิต อาจรบกวนการกระตุ้นทางด้านจิตใจ หรือลดความตื่นตัวในการรับความรู้สึก

จากการศึกษาในชายสูงอายุ ที่แมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา พบว่าอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศมีความสัมพันธ์กับ
•  ความโกรธและโรคซึมเศร้า
•  การสูบบุหรี่ในชายกับโรคหัวใจ และความดันโลหิตสูง
•  การรับประทานยาในผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคหัวใจ ความดันสูง และโรคซึมเศร้า
•  ระดับของคลอเลสเตอรอลชนิดดี (ความหนาแน่นสูง) อยู่ในระดับต่ำ
•  สารสเตียรอยด์ซึ่งมีฤทธิ์อ่อนๆของฮอร์โมนแอนโดรเจนในซีรั่มมีระดับต่ำ
•  ความบกพร่องของอวัยวะเพศ
•  ความผิดปกติที่ทำให้เกิดการขัดขวางเลือดมิให้ไหลเข้าสู่แท่งเนื้อเยื่อที่มีโพรงภายใน หรือความผิดปกติที่รบกวนกลไกการกดทับหลอดเลือดดำที่จะกักเลือดไว้ในอวัยวะเพศ ซึ่งจะรบกวนการแข็งตัวในส่วนที่เกี่ยวกับหลอดเลือด
•  ความผิดปกติหรือความเสียหายที่เกิดกับเส้นประสาทอัตโนมัติที่ไปเลี้ยงอวัยวะเพศอาจมีผลกระทบ
ต่อการแข็งตัวที่เกิดจากจิตใจ
•  ความผิดปกติหรือความเสียหายต่อเส้นประสาทรับความรู้สึกจากอวัยวะเพศ อาจขัดขวางการแข็งตัวจากปฏิกิริยาสะท้อนกลับ
การรักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

สำนักงาน คณะกรรมการ อาหารและยา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ จึงได้อนุญาตให้แพทย์ทุกสาขาสามารถรักษา และให้คำปรึกษากับผู้ป่วยได้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศ โดยเฉพาะผู้ป่วยบางรายที่สะดวกใจพูดคุยปัญหานี้กับแพทย์ที่คุ้นเคยมากกว่านอกจากนี้ยังเป็นการลดปัญหาการใช้ยา ในตลาดมืด หรือใช้วิธีการรักษาที่ไม่ปลอดภัย อันอาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยได้
การที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ จะทำให้แพทย์สามารถตรวจพบโรคต่างๆที่แฝงตัวอยู่ เช่นโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง หรือโรคเบาหวาน เป็นต้น


กวาวเครือแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Butea superba Roxb. 
วงศ์ :  Leguminosae (fabaceae)
ชื่ออื่น :  กวาวเครือแดง ลำปาง, จานเครือ, กวาวเครือ, ตานจอมทอง, ไพ้ตะกุ, ไพมือ
ส่วนที่ใช้ : หัวใต้ดิน
คุณค่าทางยาของ กวาวเครือแดง
ทำให้กระชุ่มกระชวย , บำรุงกำลัง , บำรุงโลหิต ช่วยให้เลือดไหลเวียนดี , บำรุงระบบประสาท
สารสำคัญในกวาวเครือแดง
Butein, butin, butenin
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา3
กดการทำงานของหัวใจ ทำให้หลอดเลือดหดตัว เพิ่มความดันโลหิต กระตุ้นการหายใจ

ส่วนประกอบหลักอื่นๆ 
คุณค่าทางยา ของกระเทียม (Garlic)
แก้โรคผิวหนัง บำรุงธาตุ ขับระดู แก้โรคประสาท แก้ปวดหู แก้โรคริวสีดวงงอก ขับพยาธิในท้อง แก้โรคในปาก แก้หืด แก้วัณโรค แก้เลือดออกตามไรฟัน แก้พกบวม และเป็นยาอายุวัฒนะ สารที่อยู่มนกระเทียม ช่วยป้ปงกันโรคมะเร็งขับเสมหะ แก้อาการเจ็บคอ บำรุงหัวใจ ขับปัสสาวะ และช่วยให้ไตทำงานได้ดีคุณค่าทางยา กำลังวัวเถลิง (Anaxagorea luzonensis A.Gray)
บำรุงธาตุ บำรุงโลหิต บำรุงเส้นเอ็น บำรุงร่างกาย แก้ปวดเมื่อยตามร่างกายคุณค่าทางยา กำลังเสือโคร่ง (Betula alnoides Buch)
บำรุงธาตุ บำรุงเส้นเอ็น เจริญอาหาร บำรุงร่างกาย บำรุงกำลัง แก้ปวดเมื่อยตามร่างกายคุณค่าทางยา ของกระชายดำ (Boesenbergia rotunda (L.) Mansf.)
บำรุงฮอร์โมนเพศชาย บำรุงกำหนัด กระตุ้นประสาท ทำให้กระชุ่มกระชวย บำรุงกำลัง เป็นยาอายุวัฒนะ ชลอความแก่ แก้บิดมูกเลือด เป็นยาขับปัสสาวะ แก้ปัสสาวะพิการ คุณค่าทางยา ของโด่ไม่รู้ล้ม (Elephantopus scaber L.)
แก้ปัสสาวะ และบำรุงความกำหนัด แก้กษัย บำรุงกำลัง ขับปัสสาวะ แก้ไข้ แก้กามโรค แก้อักเสบ ห้ามเลือดกำเดา แก้ดีซ่าน นิ่ว บิด เหน็บชา ท้องมาน ฝีฝักบัวเสริมด้วยสมุนไพรจีน
คุณค่าทางยา ปาเก็กเทียน (Radix Morindae Officinalis)
บำรุงเลือดลม เสริมการทำงานของไต เสริมสมรรถภาพทางเพศ และเสริมกำลังของเส้นเอ็นให้แข็งแรงขึ้น ช่วยอาการปวดเมื่อยหลังและหัวเข่า
คุณค่าทางยา โต่วต๋ง (Eucommia Ulmoides)
บำรุงหยางไต กระตุ้นการทำงานของต่อมไร้ท่อ เสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายช่วยซ่อมแซมอวัยวะที่เสื่อม บำรุงกระดูกและเอ็น ใช้ลดความดันโลหิต เพิ่มระบบภูมิต้านทานบำรุงสมรรถภาพทางเพศทั้งหญิงและชายคุณค่าทางยา ตังกุย (Angelica sinensis)
บำรุงกำลัง บำรุงเลือด ช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้น แก้ปวด ทำให้ลำไส้ชุ่มชื่น
คุณค่าทางยา โสมจีน (Chinese ginseng)
บำรุงกำลัง ปรับสมดุลหยิน-หยาง เสริมกำลังสมรรถภาพทางเพศ เสริมสร้างภูมิต้านทานควบคุมการเต้นของหลอดเลือดหัวใจ บำรุงระบบปราสาท และสมอง


คุณค่าทางยา เน็กฉ่งย้ง (Cistanche deserticola)
เสริมสมรรถภาพทางเพศ บำรุงเลือด ลดความดันโลหิต ระบายของเสียออกจากร่างกาย แก้ปัญหาหลั่งเร็ว แก้อาการปัสสาวะบ่อย บำรุงกล้ามเนื้อหูรูด
Powered by MakeWebEasy.com